ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Οι κάμερες της Omma Vision επιβλέπουν τα αεροδρόμια, τον αεροδιάδρομο, τα υπόστεγα των αεροπλάνων, τα τέρμιναλ, τα parking και τις οδούς πρόσβασης.

Η άρτια περιμετρική προστασία εξασφαλίζεται μέσα από το κλειστό σύστημα τηλεόρασης ενώ με την χρήση ηλεκτρονικών καρτών και το σύστημα καρτ αναγνώρισης διασφαλίζεται η γνώση για τις εισόδους και εξόδους του προσωπικού.

Οι πύλες Χ-RAY είναι υψίστης τεχνολογίας και βοηθούν τους υπαλλήλους ελέγχου να εντοπίζουν εύκολα παράνομα ή αντικανονικά αντικείμενα.