ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα συνεργεία της Omma Vision έχουν στελεχωθεί από πολύπειρους επαγγελματίες που εξασφαλίζουν την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων ασφαλείας που έχουμε πρωτίστως αποφασίσει από κοινού με τους πελάτες μας.

Ειδικότερα, τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εγκατάσταση, στερέωση και καλωδίωση όλων των συσκευών ασφαλείας ενώ διαμορφώνουν το πλάνο τους με σκοπό την ενδελεχή παρακολούθηση και έλεγχό τους.