ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Omma Vision εξοπλίζει με κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεων δημόσια ιδρύματα και υπηρεσίες τα οποία  είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική ασφάλεια και διατήρηση του ελέγχου εντός των κτιρίων.

Τοποθετεί σε δημόσιες εγκαταστάσεις και κτίρια ειδικά συστήματα για τη διαχείριση συναγερμών και την επιτήρηση των χώρων.