ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ X-RAY & ΠΥΛΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ X-RAY & ΠΥΛΕΣ

Στην Omma Vision προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας, έχοντας κύριο μέλημα την ασφάλεια επιβατών και εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε χώρο τοποθετηθούν ή μεταφορικό μέσο.

Στην κατηγορία των μηχανημάτων ασφαλείας που αφορούν την ανίχνευση  με ακτίνες Χ-RAY διαθέτουμε:

  • Πύλες Ανίχνευσης Μετάλλων για τον στιγμιαίο εντοπισμό πιθανού επικίνδυνου ή κλεμμένου αντικειμένου
  • Συστήματα Ελέγχου Αποσκευών & Δεμάτων με ιμάντα και λογισμικό για τον εντοπισμό παράνομων ή εκρηκτικών ουσιών
  • Συστήματα Ελέγχου Εμπορευμάτων για τον εντοπισμό πιθανού λαθραίου εμπορεύματος
  • Συστήματα Ελέγχου ΙΧ για την άμεση ανίχνευση εκρηκτικών, ναρκωτικών και λαθραίων.