ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Omma Vision αναλαμβάνει την πώληση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση μηχανοργανωσης που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας.

Σχεδιάζουμε σωστά την διαχείριση των δεδομένων σας, βάση της ανάλυσης των απαιτησεών σας, ετσι ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της επιχειρήσης και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.Ακόμη θα διαχειρίζεστε απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης τους.

Ενδεικτικά δυνατότητες του εμπορικού προγράμματος και λογισμικού ERP:

  • Εμπορική Διαχείριση
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Διαχείριση Αποθήκης
  • CRM (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατών / Πελατολόγιο / Marketing)
  • Χρηματοοικονομικά
  • Διαχείριση Παραγωγής
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Πρόγραμμα Μισθοδοσίας (HRM)
  • E-Commerce (διασύνδεση με e-Shop & αλλές web εφαρμογές)