ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα εκτεταμένα συστήματα συναγερμού της Omma Vision, είναι κατασκευασμένα με τρόπο που προστατεύουν μία πολύ μεγάλη περιοχή και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν «άμυνα» σε μήκος και πλάτος.

Τα συστήματα περιμετρικής προστασίας στηρίζονται σε συνδυασμό μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών, τοποθετούνται επί ή πλησίον του τοίχου ή φράχτη του χώρου που θέλετε να προστατεύσετε και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και υποσύστημα CCTV για οπτική επιβεβαίωση των συναγερμών.

Τα συστήματα περιμετρικής προστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Αισθητήρια Φραγμού
  • Oγκομετρικά Αισθητήρια
  • Αισθητήρια Τοίχου-Φράκτη
  • Αισθητήρια Εντοπισμού Κίνησης