ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι κάμερες της Omma Vision προσφέρουν οπτική επιτήρηση σε μεγάλο βάθος πεδίου και καλύπτουν εκτεταμένες επιφάνειες όχι μόνο με εικόνα αλλά και με ανίχνευση κίνησης ή μεταβολή εικόνας.

To πλάνο που αφορά την ενίσχυση της προστασίας των χώρων που κινούνται τα σώματα ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης πύλες ανίχνευσης μετάλλων που διευκολύνουν τον έλεγχο, εντοπίζοντας το σημείο του σώματος που υπάρχει επικίνδυνο αντικείμενο καθώς και την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος περιμετρικής προστασίας και συστημάτων συναγερμού στις πόρτες όλων των χώρων.